02-06-2017 13:35 18242
Վարկատեսակ Արժույթ Տոկոսադրույք Վարկի սահմանաչափ Վարկի մարման ժամկետ
    նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել.
a8572775e90b6e1015cbcad199e4b6e8ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
Գույքի գրավով գյուղատնտեսական վարկեր ՀՀ դրամ 15% 24% համաձայն նպատակի համաձայն նպատակի 1 ամիս 60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 13% 24% համաձայն նպատակի համաձայն նպատակի 1 ամիս 60 ամիս
Գյուղատնտեսական ոսկու գրավով ԱՄՆ դոլար - 12% համաձայն գրավի համաձայն գրավի 1 ամիս 60 ամիս
ԵՎՐՈ - 14% համաձայն գրավի համաձայն գրավի 1 ամիս 60 ամիս
gaՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ 16% 20% 100,000 17,500,000 - 60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 18% 100 հազ. դրամին համարժեք 17,5 մլն. դրամին համարժեք - 60 ամիս
fastՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈւՎԿ ՓԲԸ
Ագրո Ֆասթ գյուղատնտեսական ՀՀ դրամ - 18% 200,000 50,000,000 3 ամիս 60 ամիս
Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր ՀՀ դրամ 12,5% 13,5% 200,000 2,000,000 8 ամիս 36 ամիս

Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?