25-10-2018 13:01 3975

4257597376 n

 

Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ը Բանկ դիմած ներմուծմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին վարկերը կտրամադրվեն արտոնյալ պայմաններով.

Վարկի նպատակը – արտերկրից/ներից շրջանառու միջոցների համալրում
Վարկի գումարը և արժույթը – մինչև 400.000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո
Վարկի ժամկետը և արտոնյալ ժամանակահատվածը – մինչև 36 ամիս, առաջին 3 ամիսներին միայն հաշվեգրվող տոկոսագումարների վճարման պայմանով

Տարեկան տոկոսադրույքը. 

  • 7 %՝ ԱՄՆ դոլարով վարկավորման դեպքում
  • 6 %՝ եվրոյով վարկավորման դեպքում

Վարկի օգտագործման եղանակ – անկանխիկ
Վարկային հայտի քննարկման վճար - չի գանձվում
Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար - վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, սակայն ոչ ավել քան 100.000 ՀՀ դրամ,
Վարկ գրավ հարաբերակցություն- որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 80%-ի չափով:

Վարկի շրջանակում դիմումի համաձայն անվճար կթողարկվի ArCa GREEN LINE վճարային պլաստիկ քարտ՝ մաքսային ձևակերպումների իրականացման նպատակով:

ArCa GREEN LINE քարտով Դուք կարող եք ստանալ ՀՀ դրամային օվերդրաֆտ 1 տարի գործողության ժամկետով`վերջին 4 ամիսներին սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցման պայմանով, հաստատվող վարկի գումարի մինչև 5%-ի չափով: Օվերդրաֆտի օգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը՝ 11%, մայր գումարի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը` 0%:

Ակցիայից օգտվելու համար հաճախորդը կարող է դիմել Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ
61 մասնաճյուղերից որևէ մեկը:

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?