20-10-2018 11:43 11922

առտա

Սույն թվականի մինչև դեկտեմբերի 25-ը «ՆՎԱԶՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ» ակցիայի շրջանակներում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին համար սահմանվում են արտոնյալ պայմաններ.

Վարկի նպատակ – շրջանառու միջոցների համալրում, կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում
Վարկի արժույթը - ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը - մինչև 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը – 8.9 %

Տարեկան տոկոսադրույքը նվազում է համաձայն սույն ենթակետի թիվ 1 աղյուսակի, եթե Վարկառուի ռիսկի դասը ստանդարտ է, սակայն եթե տոկոսադրույքի վերանայման ենթակա օրվան նախորդող 12 (տասներկու) ամիսների ընթացքում Վարկառուի կողմից Բանկի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների գծով գրանցվել են ընդհանուր 10 (տասը) և/կամ ավելի օր ժամկետանց, վարկի տարեկան տոկոսադրույքի վերանայում չի իրականացվում:

Թիվ 1 աղյուսակ

44477869 1374283582708793 5097948458900258816 n

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?