26-09-2018 12:10 21683

Ardshin new logo

 

Վարկի նպատակ
1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ,
4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող բիզնես վարկի տեղափոխում
Վարկի արժույթՀՀ դրամԱՄՆ դոլարԵվրոՏարեկան տոկոսադրույք
9.25%-19.5%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից (զուտ կրեդիտային շրջանառություն) և Բանկում սպասարկման ժամկետից

11%-19%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից և Բանկում սպասարկման ժամկետից

8%-18%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից և Բանկում սպասարկման ժամկետից

ժամկետ24-120 ամիս 24-180 ամիս24-180 ամիսՏվյալ վարկատեսակի գծով վարկառուի առավելագույն գումար100 000 000 ՀՀ դրամ200 000 ԱՄՆ դոլար 200 000 Եվրո Վարկի նվազագույն գումար2 000 000 ՀՀ դրամ4 000 ԱՄՆ դոլար4 000 Եվրո
Վարկի նվազագույն գումար անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկերի համար500 000 ՀՀ դրամ1 000 ԱՄՆ դոլար1 000 Եվրո

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ՝ https://bit.ly/2yMuqRb

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?