25-09-2018 11:44 23211

ACBA CREDIT AGRICOLE BANK Head Office 1

 


Արժույթ - ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Տևողություն - 6-84 ամիս
Առավելագույն գումար – 10,000,000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ
Տարեկան տոկոսադրույք - ՀՀ դրամ՝ 13.9%, ԱՄՆ դոլար՝ 10.9%
Մարումների հաճախականությունը - տարեկան նվազագույնը երկու մարում, ընդ որում մարման գրաֆիկը կազմվում է հաշվի առնելով տնտեսության առանձնահատկությունները և սեզոնայնությունը
Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Ապահովման միջոց.
        Ստանդարտ գյուղատնտեսական վարկի համար – շարժական, անշարժ գույք, սարքավորումներ, ոսկի, այլ գրավներ
        Պարզեցված գրավադրումով գյուղատնտեսական վարկի համար – առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն և/կամ ոսկյա իրեր
        Էքսպրես գյուղատնտեսական վարկի համար – 1-3 անձանց երաշխավորություն

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ՝ https://www.acba.am/hy/farmers/special-offer-agro/preferential-loans-for-farmers

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?