08-09-2018 12:01 8166

Ashib building

 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված ձեռնարկատիրական վարկեր` առանց հաճախորդի գործունեության ֆինանսական վերլուծության և եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի ներկայացման

 

 

 «Պարզ վարկեր» - Վարկավորման պայմաններ  «Պարզ վարկային գծեր» - Վարկավորման պայմաններ «Պարզ երաշխիքներ» 

 

Վարկի նպատակ
1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ, 
4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող բիզնես վարկի տեղափոխում 
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույք

9.25%-19.5%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից (զուտ կրեդիտային շրջանառություն) և Բանկում սպասարկման ժամկետից

11%-19%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից և Բանկում սպասարկման ժամկետից

8%-18%` կախված վարկի ժամկետից, վարկառուի վարկարժանության գնահատումից, ԶԿՇ-ից և Բանկում սպասարկման ժամկետից

ժամկետ 24-120 ամիս  24-180 ամիս 24-180 ամիս
Տվյալ վարկատեսակի գծով վարկառուի առավելագույն գումար 100 000 000 ՀՀ դրամ 200 000 ԱՄՆ դոլար  200 000 եվրո 
Վարկի նվազագույն գումար 2 000 000 ՀՀ դրամ 4 000 ԱՄՆ դոլար 4 000 եվրո

 

 

 

 

 

 

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?