23-03-2018 11:52 27667

Ardshin new logo

 

 

 Վարկի նպատակ  

սպառողական

 

 

Վարկի արժույթ

 

 

ՀՀ դրամ

 

 

Տարեկան տոկոսադրույք

 

14-18%` առանց եկամուտների վերլուծության
14-15%` եկամուտների վերլուծությամբ
 Ժամկետ  36-96 ամիս
 Գումար*  800,000 - 40,000,000 ՀՀ դրամ

 

   Մեկ պայմանագրի շրջանակներում հաճախորդի ցանկությամբ կարող է հաշվարկվել տրամադրվող սահմանաչափ, որը պայմանագրով տրամադրված գումարը գերազանցելու դեպքում տարբերությունը տրամադրվում է հաճախորդի դիմումի հիման վրա՝ առանց գրավի լրացուցիչ գնահատման և համաձայնագրերի կնքման՝ գումարի տրամադրման որոշման կայացման և տրամադրման պահին ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում, ընդ որում, վարկային և գրավի պայմանագրերը հաստատվում և գրանցվում են առավելագույն սահմանաչափով և դրան համապատասխան պայմաններով:

 

մանրամասն՝ https://goo.gl/9b6Rok

 

 

 

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?