31-05-2017 18:22 3290
Վարկատեսակ Արժույթ Տոկոսադրույք Վարկի սահմանաչափ Վարկի մարման ժամկետ Կանխավճար
    նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել.
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ
Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ ԱՀԸ շրջանակներում ՀՀ դրամ 13% - 1,000,000 25,000,000 - 120 ամիս սկսած 10%-ից -
Վերանորոգման վարկ ԱՀԸ ՀՀ դրամ 13% - 1,000,000 25,000,000 - 60 ամիս - -
Կառուցապատման վարկ ԱՀԸ շրջանակներում ՀՀ դրամ 13% - 1,000,000 25,000,000 - 120 ամիս - -
3b0106d9bbef4c0907a82e71e737aa31ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ
Բնակարան Երիտասարդներին ՀՀ դրամ 10% - 1,000,000 17,500,000 120 ամիս 180 ամիս սկսած 10%-ից -
Բնակարան Երիտասարդ գիտնականներին և ստեղծագործական միության անդամներին ՀՀ դրամ 9,5% - 1,000,000 - 120 ամիս 240 ամիս - -
a8572775e90b6e1015cbcad199e4b6e8ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
Բնակարան երիտասարդներին ՀՀ դրամ 8,5% 9% 2,000,000 17,500,000 144 ամիս 240 ամիս սկսած 10%-ից -
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ
Բնակարանի Ձեռք բերման և կառուցապատման վարկ ԱՀԸ ծրագրով ՀՀ դրամ 12% - 2,000,000 25,000,000 120 ամիս 180 ամիս սկսած 30%-ից -
Բնակարանի Ձեռք բերման և վերանորոգման վարկ ԱՀԸ ծրագրով ՀՀ դրամ 13% - 1,000,000 10,000,000 60 ամիս 84 ամիս - -
Բնակարան Երիտասարդներին ՀՀ դրամ 9% - - 17,500,000 120 ամիս 180 ամիս սկսած 10%-ից -
expressԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ
Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման/կառուցապատման/վերանորոգման վարկ ՀՀ դրամ - 12% 500,000 25,000,000 - 144 ամիս սկսած 10%-ից -
Բնակարան երիտասարդներին ՀՀ դրամ 9% 10,5% 500,000 17,500,000 - 144 ամիս սկսած 10%-ից -
gaՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման վարկ ՀՀ դրամ 12% 14% 100,000 25,000,000 120 ամիս 144 ամիս սկսած 10%-ից -
Բնակելի նշանակության գույքի կառուցապատման/վերանորոգման վարկ ՀՀ դրամ 13% 15% 100,000 25,000,000 60 ամիս 84 ամիս - -

Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

×