30-05-2017 17:02 20035
Վարկատեսակ Արժույթ Տոկոսադրույք Վարկի սահմանաչափ Վարկի մարման ժամկետ
    նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել.
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ
Ներդրումային վարկեր ֆիզ. Անձանց ՀՀ դրամ 13% - 3000000 150000000 36 ամիս 240 ամիս
ԱՄՆ դոլար 10,5% - 5000 300,000 36 ամիս 240 ամիս
ԵՎՐՈ 9% - 5000 300,000 36 ամիս 240 ամիս
a8572775e90b6e1015cbcad199e4b6e8ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
Հեշտ վարկ ՀՀ դրամ 18% - 100,000 4,000,000 1 ամիս 36 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% - 100 հազ. դրամին
համարժեք
4 մլն. դրամին
համարժեք
1 ամիս 36 ամիս
Հեշտ + վարկ ՀՀ դրամ 17% - 100,000 6,000,000 1 ամիս 48 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% - 100 հազ. դրամին
համարժեք
6 մլն. դրամին
համարժեք
1 ամիս 48 ամիս
Նվազող հեշտ ՀՀ դրամ 24% - 10000 2,000,000 1 ամիս 18 ամիս
ԱՄՆ դոլար 22% - 100 հազ. դրամին
համարժեք
2 մլն. դրամին
համարժեք
1 ամիս 18 ամիս
3b0106d9bbef4c0907a82e71e737aa31ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ
Ստանդարտ ՀՀ դրամ 13% - 3,000,000 16,000,000 - 60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 17% 8000 40000 - 60 ամիս
ԵՎՐՈ 14% 17% 6000 30000 - 60 ամիս
Փոքր ՀՀ դրամ 13% - 16,000,000 80,000,000 - 72 ամիս
ԱՄՆ դոլար - 17% 40,000 200,000   72 ամիս
ԵՎՐՈ 11% 15% 30,000 160,000 - 72 ամիս
Փոքր + ՀՀ դրամ լողացող - 80,000,001 1,200,000,000 - 72 ամիս
ԱՄՆ դոլար 11% 14% 200,001 3,000,000 - 72 ամիս
ԵՎՐՈ 10% 13% 400,001 2,350,000 - 72 ամիս
Ստարտ ափ վարկեր ՓՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ ՀՀ դրամ - 10% - 7,000,000 - 60 ամիս
Ունիվերսալ-Բիզնես ՀՀ դրամ - 13,9% 150,000 1,000,000 - 36 ամիս
ՀՀ դրամ - 22% 1,000,000 3,000,000 - 48 ամիս
ՀՀ դրամ - 20% 3,000,000 5,000,000 - 60 ամիս
ՀՀ դրամ - 22% 5,000,000 7,000,000 - 60 ամիս
Գործընկեր ՀՀ դրամ - 22% - 1,000,000 - 18 ամիս
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ
Բիզնես վարկ ՀՀ դրամ 15% 18% - 1.000,000,000 - 132 ամիս
ԱՄՆ դոլար 10% 12% - 1 մլրդ. դրամին համարժեք - 132 ամիս
ԵՎՐՈ 8% 10% - 1 մլրդ. դրամին համարժեք - 132 ամիս
expressԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ
Բիզնես վարկ գրավով ՀՀ դրամ - 24% 500,000 200,000,000 - 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 200 մլն. դրամին համարժեք - 72 ամիս
ԵՎՐՈ 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 200 մլն. դրամին համարժեք - 72 ամիս
Բիզնես վարկ անգրավ ՀՀ դրամ - 24% 500,000 2,000,000 - 18 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 2 մլն. դրամին համարժեք - 36 ամիս
ԵՎՐՈ 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 2 մլն. դրամին համարժեք - 36 ամիս
blessԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ
Ձեռնարկատիրական վարկեր ՀՀ դրամ 15% 20% 600,000 50,000,000 60 ամիս 120 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 20% 600 հազ. դրամին համարժեք 50 մլն. դրամին համարժեք 60 ամիս 120 ամիս
gladzorԳԼԱՁՈՐ ՈՒՎԿ
Ձեռնարկատիրական վարկեր ՀՀ դրամ 14% 24% 1,000,000 կախված բիզնեսից - 84 ամիս
ԱՄՆ դոլար 14% 24% 1 մլն. դրամին համարժեք կախված բիզնեսից - 84 ամիս
gaՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ 16% 20% 100,000 17,500,000 - 60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 18% 100 հազ. դրամին համարժեք 17,5 մլն. դրամին համարժեք - 60 ամիս
parvanaՓԱՐՎԱՆԱ ԿՐԵԴԻՏ
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ - 24% - կախված բիզնեսից - 84 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 20% - կախված բիզնեսից - 84 ամիս
fastՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈւՎԿ ՓԲԸ
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ   18 50000 համաձայն բիզնեսի   60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 11 12 200 համաձայն բիզնեսի   120ամիս

Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?