31-05-2017 12:30 2730
Վարկատեսակ Արժույթ Տոկոսադրույք Վարկի սահմանաչափ Վարկի մարման ժամկետ
    նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել.
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ
Պայմանագրի /Պատվերի ֆինանսավորում ՀՀ դրամ 19% - - 30,000,000 ՀՀ դրամ - 6 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% - - 30,000,000 ՀՀ դրամ - 6 ամիս
ԵՎՐՈ 14.5% - - 30,000,000 ՀՀ դրամ - 6 ամիս
a8572775e90b6e1015cbcad199e4b6e8ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
Ակնթարթ ՀՀ դրամ 20% - 100,000 1,500,000 1 ամիս 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար 18% - 100 հազ. դրամին համարժեք 1,5 մլն. դրամին համարժեք 1 ամիս 24 ամիս
ԵՎՐՈ 16 - 100 հազ. դրամին համարժեք 1,5 մլն. դրամին համարժեք 1 ամիս 24 ամիս
expressԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ
Էքսպրես վարկ գրավով ՀՀ դրամ - 22% 500,000 200,000,000 - 36 ամիս
ԱՄՆ դոլար - 15% 500 հազ. դրամին համարժեք 200 մլն. դրամին համարժեք - 120 ամիս
ԵՎՐՈ - 15% 500 հազ. դրամին համարժեք 200 մլն. դրամին համարժեք - 120 ամիս
Էքսպրես վարկ անգրավ ՀՀ դրամ - 24% 500,000 6,000,000 - 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 6 մլն. դրամին համարժեք - 24 ամիս
ԵՎՐՈ 15% 17% 500 հազ. դրամին համարժեք 6 մլն. դրամին համարժեք - 24 ամիս
gladzorԳԼԱՁՈՐ ՈՒՎԿ
Աշխատավարձի ապահովվածությամբ Էքսպրես վարկեր ՀՀ դրամ 16% - - 5,000,000 - 36 ամիս

Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

×