02-06-2017 13:12 3338
Վարկատեսակ Արժույթ Տոկոսադրույք Վարկի սահմանաչափ Վարկի մարման ժամկետ
    նվազ. առավել. նվազ. առավել. նվազ. առավել.
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ
Ընթացիկ հաշիվների շարժերով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծերի (օվերդրաֆտի) պայմաններ ՀՀ դրամ 20% - - 20,000,000 ՀՀ դրամ - 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար 17% - - 20,000,000 ՀՀ դրամ - 24 ամիս
ԵՎՐՈ 15.5% - - 20,000,000 ՀՀ դրամ - 24 ամիս
a8572775e90b6e1015cbcad199e4b6e8ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
Գույքի գրավադրմամբ վարկային գիծ ՀՀ դրամ 15% 17% 100,000 - 1 ամիս 84 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 17% 100 հազ. դրամին համարժեք - 1 ամիս 84 ամիս
Հաշվի շարժով տրամադրվող վարկային գիծ ՀՀ դրամ 20% - 100,000 5,000,000 1 ամիս 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար 18% - 100 հազ. դրամին համարժեք 5 մլն. դրամին համարժեք 1 ամիս 24 ամիս
ԵՎՐՈ 16% - 100 հազ. դրամին համարժեք 5 մլն. դրամին համարժեք 1 ամիս 24 ամիս
Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկային գիծ ՀՀ դրամ 16% 18% 100,000 6,000,000 1 ամիս 36 ամիս
04707a9b4c1003584307ce4aa37ebd89ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ
Աշխատավարձային վարկային գիծ ՀՀ դրամ 15% 18% - 50,000,000 - 132 ամիս
ԱՄՆ դոլար 10% 12% - համարժեք - 132 ամիս
ԵՎՐՈ 8% 10% - համարժեք - 132 ամիս
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ - 24% - կախված բիզնեսից - 84 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 20% - կախված բիզնեսից - 84 ամիս
8ad73e4c5020c8c71d87e989170c8b7fԷՅՉ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ԲԱՆԿ
Օվերդրաֆտ ՀՀ դրամ 16% 18% 50,000 2,000,000 - Անժամկետ
3b0106d9bbef4c0907a82e71e737aa31ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ
Վարկային /դեբետային քարտին տրամադրող վարկային գիծ ՀՀ դրամ - 22% - Աշխատավարձի վեցապատիկ - 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար - 18% - Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք - 24 ամիս
ԵՎՐՈ - 16% - Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք - 24 ամիս
ՌՈւԲ. - 16% - Աշխատավարձի վեցապատիկին համարժեք - 24 ամիս
Վարկ <<Սեզոնային>> ՀՀ դրամ - 14% - 1,5 մլն. դոլլարին համարժեք - 12 ամիս
ԱՄՆ դոլար - 11% - 1,500,000 - 12 ամիս
ԵՎՐՈ - 11% - 1,5 մլն. դոլլարին համարժեք - 12 ամիս
blessԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ
Ձեռնարկատիրական վարկեր ՀՀ դրամ 15% 20% 600,000 50,000,000 60 ամիս 120 ամիս
ԱՄՆ դոլար 15% 20% 600 հազ. դրամին համարժեք 50 մլն. դրամին համարժեք 60 ամիս 120 ամիս
gladzorԳԼԱՁՈՐ ՈՒՎԿ
Ձեռնարկատիրական վարկեր ՀՀ դրամ 14% 24% 1,000,000 կախված բիզնեսից - 84 ամիս
ԱՄՆ դոլար 14% 24% 1 մլն. դրամին համարժեք կախված բիզնեսից - 84 ամիս
gaՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ
Առևտրային վարկ ՀՀ դրամ 16% 20% 100,000 17,500,000 - 60 ամիս
ԱՄՆ դոլար 16% 18% 100 հազ. դրամին համարժեք 17,5 մլն. դրամին համարժեք - 60 ամիս
Առևտրային էքսպրես վարկ ՀՀ դրամ - 20% 100,000 2,000,000 - 24 ամիս
ԱՄՆ դոլար - 18% 100 հազ. դրամին համարժեք 2 մլն. դրամին համարժեք - 24 ամիս

Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

×